برگزاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاجاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان آغاجاری با حضور دکتر درستان مشاور استاندار در امور خیرین سلامت ، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، آقای حیدری قائم مقام در مشارکتهای مردمی وخیرین سلامت ، دکتر نظریان، خانم خوش اخلاق از هیأت ورزشی و انجمن بیماران خاص استان و مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاجاری و امیدیه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.