پس از پیگیری های خورنا

معاون فرماندار هفتکل:بهبود وضعیت خدمات پزشکی در شهرستان هفتکل

قادر سبحانی|خورنا_دکتر احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان هفتکل با حضور نزد معاون فرماندار مهندس سید حمید حسینی از بهبود وضعیت خدمات پزشکی در شهرستان ارائه دادند.

معاون فرماندار شهرستان هفتکل اعلام نمود با وجود مشکلات فراوان در زمینه پایین بودن آمار جمعیتی ولی با پیگیری های بعمل آمده توانستند موافقت پنج نفر پزشک متخصص را جلب نمایند که هم اکنون با حضور در شهرستان ، بیماران هفتکلی را ویزیت می نمایند.

حمید حسینی افزود: همچنین ابراز امیدواری کرد که از اول دی ماه دکتر عسکری متخصص مغز و اعصاب فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

در خصوص متخصص سونوگرافی نیز پیگیرهای لازم انجام شد و نظر به اینکه دستگاه سونوگرافی مشکل دارد در حال رایزنی جهت تامین اعتبار برای تهیه دستگاه هستند .

حسینی اظهار داشت طی اعلام رئیس شبکه بهداشت با اعتباری بالغ بر صد و بیست میلیون تومان دستگاه OPG که به تصویربرداری فک و صورت در امور دندانپزشکی کار آیی دارد خریداری شد و از هفته آینده آماده خدمترسانی به همشهریان خواهد بود.

به دستگاه زباله سوز بهداشتی اشاره نمود که با اعتباری بالغ بر دویست میلیون تومان از طرف دانشگاه علوم پزشکی اهدا شده و ساختمان آن در حال آماده سازی جهت بهره برداری میباشد.

تخصص و زمان حضور متخصصین بشرح ذیل است :
متخصص داخلی _ دوشنبه ها _ مرکز شماره دو _ خانم دکتر پژوهان

متخصص زنان _ دوشنبه ها _ مرکز شماره دو _ خانم دکتر شفیعی

متخصص داخلی_ پنجشنبه ها_مرکز شماره یک _ دکتر فریدون

متخصص جراحی عمومی _ پنجشنبه ها _ مرکز شماره یک
متخصص داخلی _چهار شنبه ها _ دکتر مکرمیان _ مرکز شماره دو