بازدید معاونت توسعه منابع وپشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان استان از اماکن ورزشی رامهرمز+تصاویر

خورنا -فرشیدفرجی  معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان ازاماکن ورزشی رامهرمز دیدن کرد

به گزارش خبرنگار خورنا از رامهرمز خادم علی تهذیبی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان در روز چهارشنبه اول آذرماه ٩۶ در شهرستان رامهرمز حضور یافت و به همراه فرماندار ، بخشدار مرکزی ، روسا و مسئولین هیات های ورزشی شهرستان از پروژه ها و اماکن ورزشی رامهرمز بازدیدکردند.

درپایان بازدید درنشستی که درادراه ورزش وجوانان رامهرمز داشتند بر رشد و ارتقای جایگاه ورزش رامهرمز تاکید شد و  باحضور تهذیبی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان استان مصوباتی جهت کمک به اماکن و هیات های ورزشی انجام پذیرفت .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.