گزارش تصویری بازدید اعضا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مسجدسلیمان از کمپ ترک اعتیاد با هدف بررسی شرایط کمپها بر اساس مصوبه شورا

خورنا| میثاق حاجتی: اعضا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در تاریخ چهارشنبه ۱ آذر ۹۶ از کمپ ترک اعتیاد بازدید به عمل آوردند

هدف از این بازدید بررسی شرایط کمپها بر اساس مصوبه شورا بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.