دو انتصاب در فرمانداری هفتگل

قادر سبحانی|خورنا_بر پایه همین گزارش مرادعلی سعیدی پور نیز با حکم استاندار به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان هفتگل منصوب شد.

?همچنین در حکم جداگانه ای از سوی استاندار خوزستان سید حمید حسینی سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان هفتگل منصوب شد.

منبع :زاگرس نشینان