اعلام حمایت رئیس و پیشکسوتان مجمع شنا استان از حاج محسن رضوانی

خورنا| میثاق حاجتی: جلسه مجمع پیشکسوتان شنا استان خوزستان در مورخ ۹۶/۸/۲۴ برگزار گردید

در این جاسه اعضای مجمع پیشکسوتان به اجماع رسیدند که از بین کاندیدای روسای فدراسیون از حاج محسن رضوانی به مدت چهارسال دیگر حمایت کنند.

ساسان کریمی رئیس مجمع در گفتگو با خبرنگار خورنا افزود ما با توجه به بررسی تمامی کاندیداهای ثبت نامی قرار شد که برای چهارسال دیگر از حاج محسن رضوانی حمایت کنیم و اجازه بدیم تا ایشان اهداف چهارسال دوم خود راعملیاتی کند و برای ایشان و همکاران محترمشان ارزوی توفیق و سربلندی راخواهانیم

 

از سوابق جناب رضوانی میتوان به ریاست چهارساله ایشان در فدراسیون شنا اشاره کرد

وی هم‌اکنون سرپرست فدراسیون شنای کشور میباشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.