محمد عبیاوی شهردار بندر امام خمینی شد

‍ خورنا | هدایت اله ترحم : با حکم دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، محمد عبیاوی به عنوان شهردار بندر امام خمینی (ره) منصوب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.