مدیر آموزش و پرورش شهرستان باوی در آیین 13 آبان:

دانش آموزان بادرک شرایط جامعه باید مدافع ارزشهای ملی و دینی باشند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان باوی گفت: یک دانش آموز در حد تراز جمهوری اسلامی باید شرایط جامعه را به خوبی درک کند و مدافع ارزشهای ملی و دینی باشد و از اصول لذت بخش مرام خانواده ایرانی پیروی کند.

خورنا | فردین آذریان: مجید موحدیان، مدیر آموزش و پرورش در این آئین که با حضور مسئولین شهرستان در محل دبیرستان سعادت برگزار شد گفت:یک دانش آموز در حد تراز جمهوری اسلامی باید شرایط جامعه را به خوبی درک کرده و مدافع ارزشهای ملی و دینی باشد و از اصول لذت بخش مرام خانواده ایرانی پیروی کند
موحدیان ادامه داد: بخشی از هویت انقلاب اسلامی ما در روز ۱۳ آبان شکل گرفته است و در این روز مردم ما نشان دادند هرجایی که برای حفظ انقلاب حضور آنها لازم بوده، حضور داشته‌اند.
وی بیان کرد: امروز دانش‌آموزان با حضور پرشور خود در مراسم ۱۳ آبان نشان می‌دهند در عرصه‌های استکبارستیزی و ادامه راه انقلاب استوار هستند.
موحدیان خاطر نشان کرد: سیزدهم آبان به همه ی مستضعفان آموخت که می توانند چپاول گران را به زباله دان تاریخ بسپارند. سیزده آبان به مسلمانان آموخت که در معبد انسانیت، آزادنه و آگاهانه در برابر والایی های ارجمند مکتب توحید، به نماز بایستند، تنها در برابر «اللّه » به کرنش و سجود بنشینند و جز او، همه را طرد کنند.

وی بیان کرد:  واقعه ی سیزده آبان به دل های مؤمنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد. پرتوی تابناک از انوار الهی بر آنان تابانید و درس هایی بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری به آنان آموخت. در سیزدهم آبان، مردم سرافراز ایران به همه ی مستضعفان جهان نشان داد که دیوار ستم، شکستنی است.