اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس اندیمشک

خورنا- رییس مرکز بهداشت اندیمشک اظهار کرد: اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس اندیمشک آغاز و در اولین گام از این طرح تمام دانش آموزان آموزشگاه ابتدایی شاهد فرشتگان تحت درمان اولیه قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در این طرح یک بهداشتیار ، ۳ پرستار و ۳ مراقب سلامت با ارائه برخی راهکارها و دادن مواد ویژه دندان، امور پیشگیرانه را به دانش آموزان آموزش و وارنیش فلوراید تراپی را برای آنان انجام دادند.

عنافچه با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال تحصیلی جاری آغاز شده است، اظهار داشت: طی آن ۱۴ هزار نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اندیمشک از مزایای این طرح برخوردار خواهند شد.

رییس مرکز بهداشت اندیمشک افزود: در این طرح فرم های مخصوص مراحل تکمیلی درمان نیز به دانش آموزان داده می شود تا در صورت نیاز در سایر مراحل درمانی از مزایای طرح تحول نظام سلامت در زمینه دندانپزشکی بهره مند شوند.