اجرای طرح سلامت ورزشی کارکنان شهرداری بندر ماهشهر

شهرداری ماهشهر در اقدامی جدید و در راستای سلامتی و تندرستی مجموعه کارکنان، مبادرت به خرید یک دستگاه آنالیز بدن نموده است.

خورنا – شهردار بندر ماهشهر طی گفتگوی با اعلام خبر فوق اظهار نمود: شهرداری ماهشهر در اقدامی جدید و در راستای سلامتی و تندرستی مجموعه کارکنان، مبادرت به خرید یک دستگاه آنالیز بدن نموده است.

غلامحسین کمایی افزود: به وسیله این دستگاه ، آنالیز بدنی فرد مورد سنجش قرار می گیرد که آزمایش خون، برنامه ریزی تمرینات ورزشی و تغذیه مناسب توسط پزشک به شخص مورد نظر ارائه می گردد.

کمایی تصریح کرد: در این برنامه جهت فرد مورد آزمایش تمرینات ورزشی ارائه شده با رعایت برنامه تغذیه ای پس از دو ماه مجددا کارکنان توسط دستگاه آنالیز بدن مورد سنجش قرار می گیرند و روند سلامت و تندرستی آنها با توجه به پرونده تشکیل شده از قبل به اطلاع آنها میرسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.