انجام فرآیند ممیزی مراکز HSE و آتش نشانی دربندرخرمشهر

خورنا-اقبال زائر سلیمانی درخصوص فعالیتهای اداره بندرخرمشهر چنین عنوان کردکه : مراکز HSE و آتش نشانی بندرخرمشهر طی دو روز گذشته توسط کارشناسان ممیزی سازمان بنادر و دریانوردی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

خورنا-اقبال زائر سلیمانی درخصوص فعالیتهای اداره بندرخرمشهر چنین عنوان کردکه : مراکز HSE و آتش نشانی بندرخرمشهر طی دو روز گذشته توسط کارشناسان ممیزی سازمان بنادر و دریانوردی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: عملکرد یک ساله HSE و آتش نشانی بندرخرمشهر بر اساس مشاهدات میدانی، شاخص های عملکردی و بررسی عملکرد این مراکز مطابق با الزامات، قوانین و استانداردهای ۱۴۰۰۱ ISO و ۱۸۰۰۱ OHSASانجام شد.
معاون اداری و مالی بندرخرمشهر اضافه کرد: پس از انجام فرآیند ممیزی، کارشناسان ممیزی به بیان نقاط قوت و ضعف این مراکز پرداختند.
زائرسلیمانی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی مرکز HSE و آتش نشانی بندرخرمشهر، نقاط ضعف موجود را ناشی از فرآیند تکمیل زیرساخت های بندرخرمشهر عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه مورد نیاز در این زمینه نسبت به ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات ایمنی و فراهم سازی امکانات لازم در مراکز HSE و آتش نشانی برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی اقدام شود.
بندرخرمشهر پیش از این موفق به کسب عناوین برتر در حوزه ایمنی بهداشت محیط زیست و آتش نشانی بنادر کشور شده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.