گزارش تصویری از عملکرد یکماه بخشدار مرکزی باغملک در نهضت آسفالت و بهسازی معابر

مهمترین فعالیت های بخشداری مرکزی باغملک در خصوص بهسازی معابر روستایی و نهضت آسفالت و بالابردن کیفیت زندگی و سطح رضایتمندی روستائیان به شرح زیر است؛ آسفالت معابر روستای کان گنجشکی، نصب وسایل بازی در روستای دوراهی ، آسفالت معابر روستای دره تنگار ، احداث کانال سیل بر دره روستای اشکفت زرد ، آسفالت و بهسازی ورودی روستای درب، آسفالت معابر روستای لالب خیابان اصلی ،آسفالت و بهسازی روستای دره شور ، آسفالت ورودی و خیابان اصلی روستای صحرای خمین

خورنا – دکتر پاکدل بخشدار مرکزی باغملک در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری خورنا از عملکرد یکماه بخشداری در بهسازی معابر و نهضت آسفالت روستاهای بخش مرکزی خبر داد