مدیر جهاد کشاورزی آبادان: کشاورزان را به همکاری با مامورین سرشماری دعوت میکنیم

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی آبادان: کشاورزان را به همکاری با مامورین سرشماری دعوت میکنیم.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری در شرکت در طرح سرشماری و دادن اطلاعات صحیح و درست گفت: مدیریت جهاد کشاورزی آبادان نیز همگام با سایر ارگانها و سازمانهای دولتی در این طرح ملی شرکت کرده و ابتدا با ثبت نام تمامی شاغلین این ارگان در سرشماری اینترنتی از تمامی دهیاران خواست تا به عنوان متولی امور کشاورزی و نماینده این مدیریت در روستاها مردم را به همکاری در این طرح ملی ترغیب و تشویق کنند.

ناجی شهیب زاده گفت: مطمئنا اطلاعات حاصل از این طرح عظیم در برنامه ریزی های خرد و کلان کشور بسیار حائز اهمیت میباشد و همکاری با مامورین سرشماری، دولت را در هموار کردن مسیر توسعه کمک میکند.

شهیب زاده ادامه داد: از طریق ارتباطات مستقیم کارشناسان این مدیریت در روستاها با کشاورزان و همچنین مراکز خدمات کشاورزی تحت پوشش این مدیریت در حد توان، قشر کشاورز را به شرکت و همکاری با مامورین سرشماری دعوت کردیم و از کشاورزان میخواهیم در روستاها با ماموران سرشماری نفوس و مسکن همکاری و تعامل کنند.

وی موفقیت هر چه بیشتر این طرح را به مشارکت بالا و دقیق قشر روستایی مرتبط دانست و گفت: دهیاران از نقش موثر خود در این زمینه غافل نشوند. مدیریت جهاد کشاورزی آبادان به رسالت خویش عمل کرده و امیدواریم سایر ارگان ها نیز به این مقوله ملی و حساس نگاه ویژه ای داشته باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.