ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺩﯾﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻥ

پریسا طاهری / خورنا: آیین تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان مسجدسلیمان با حضور مهندس مهرام روان بخش معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت و معدن استان ومهندس مرتضی جاویدان مشاور اجرایی و سرمایه گذاری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان  ابتدا در فرمانداری مسجدسلیمان سپس در اداره صنعت ،معدن و تجارت مسجدسلیمان برگزار گردید.

در این آیین، از زحمات داریوش لرزانی رئیس سابق اداره صنعت، معدن و تجارت مسجدسلیمان  قدردانی و داریوش صالحی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

داریوش صالحی متولد مسجدسلیمان، دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع و پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی سد شهید عباسپور مشغول به کار بود. وی دو سال متوالی به عنوان مدیر برتر سازمان معرفی گردید.

برگزاری تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت مسجدسلیمان

برگزاری تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت مسجدسلیمان

برگزاری تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت مسجدسلیمان

برگزاری تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت مسجدسلیمان

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.