روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، برتر استان شد

خورنا – روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر بعنوان روابط عمومی برتر در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ودستاوردهای شهرداریها دراستان خوزستان شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر: درآیین تجلیل از برگزیدگان برتر نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ودستاوردهای شهرداریها که دکترسیاحی معاون عمرانی استاندار و دکتر کاظمی نژاد مدیر کل امورشهری وشوراها حضورداشتنداز تعدادی از شهرداریها تجلیل شد.
همین گزارش حاکی است در این مراسم روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر بعنوان روابط عمومی برتر شناخته شد وبه افتخار تندیس ولوح تقدیر نایل آمد . درحاشیه این مراسم دکتر سیاحی معاون عمرانی استاندار درهنگام اهدای لوح وتندیس به خانم مینا افشون نایب رییس شورای اسلامی شهرکه به نمایندگی از سوی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهردرمحل جایگاه حاضرشده بود از تلاشها واقدامات برجسته وقابل تحسین شهرداری وشورای اسلامی ماهشهر وقدردانی وتجلیل بعمل آورد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.