تأکید برلزوم تسریع درتکمیل طرح انتقال آب کارون به تالاب و ساختمان مرکز بازدید کنندگان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

باقرگل فر-خورنا:نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندارشادگان درجلسه کمیته محلی تالاب  بین المللی شادگان که با حضور مولا معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان و هیأت همراه ، خانم اثنی عشر نماینده دفترمطالعات و حفاظت ازتالابهای کشور ، جوامع محلی و اعضای کمیته مذکور درمحل فرمانداری تشکیل گردید برلزوم تسریع درتکمیل طرح انتقال آب کارون به تالاب و ساختمان مرکز بازدیدکنندگان تالاب بین المللی شادگان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد وافزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان به وعده های داده شده درراستای افتتاح این دو پروژه عمل کند.
معاون فرماندار شادگان: همچنین تأمین حقابه تالاب بین المللی شادگان ازسد مارون و رودخانه جراحی را ضروری دانست و یادآورشد طرح انتقال آب بین حوزه ای کارون به جراحی که مطالعات آن توسط سازمان آب و برق استان انجام شده و اخیراً با پیگیری رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان موافقت اولیه اجرای این طرح ازطریق استاندارخوزستان اخذ شده است و درصورت اجرا به اندازه کافی آب مورد نیاز تالاب را تأمین می کند مستلزم پیگیری مستمر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط است.
آلبوغبیش با انتقاد ازعدم تشکیل بموقع جلسات کمیته های محلی و استانی توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و استان بعنوان دبیران این دو کمیته تصریح کرد اجرای برنامه جامع مدیریت تالاب بین المللی شادگان که با افق چشم انداز ۲۵ ساله و هدف کلان حفاظت ، احیاء و پایدارسازی ارزشهای طبیعی تالاب بمنظور تسهیل درتصمیم سازی و تصمیم گیری تهیه شده است ، مستلزم تشکیل منضم و مستمر جلسات کمیته های ذکرشده و کارگروههای ذیربط شامل آب و کشاورزی ، تنوع زیستی وتوسعه پایدار و جلب مشارکتهای مردمی است.
وی خاطرنشان ساخت برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی شادگان با همکاری سازمان ملل متحد ، صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست ، دفتر حفاظت از تالابهای کشور و با مشارکت نهادهای دولتی و جوامع محلی و تشکل های غیردولتی تهیه و تنظیم شده و سند آن به امضای معاون رئیس جمهور ، استاندار و رؤسای سازمان آب و برق ، حفاظت محیط زیست وسازمان جهاد کشاورزی استان رسیده و قطعاً با اجرای این برنامه اهداف تعیین شده محقق خواهد شد.
جانشین رئیس کمیته محلی تالاب بین المللی شادگان: درادامه به کشته شدن سالانه ده ها نفر درجاده شادگان- دارخوین اشاره کرد و افزود: نامناسب بودن این محور بطورمستمر باعث کشته شدن چند خانواده بصورت دسته جمعی شده و صدورمجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت احداث باند دوم ، کاهش شدید تلفات جانی و مالی را بدنبال خوهد داشت وی تأکید کرد: مجوز مورد نیاز راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر صادرشود.
گفتنی است موضوع اصلی جلسه ، بازنگری برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی شادگان بوده که بدلایل مختلف مطرح شده ،مورد موافقت قرارنگرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.