اعضاى کادر اجرایى و فنى کشتى فرنگى بزرگسالان باشگاه هاى خوزستان

زهراشهریارى|خورنا-هیأت کشتی استان خوزستان،اعضای کادراجرایی وفنی رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان((گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش))که طی روزهای۱۴تا۱۶مهرماه به میزبانی شهرستان اندیمشک برگزار خواهدشد،به شرح زیرمعرفی شدند .

۱-اندیمشک: غلامرضا قیطاسی (نماینده هیئت کشتی استان)اسکندر عیسوند (کمیته فنی).
۲-اهواز:اردوان صاحب (ناظر داوری مسابقات).
۳-دزفول:عبدالکریم کاکاحاجی (کمیته فنی).

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.