نقش شهروند خلاق درحل مشکلات شهری

خورنا –  شهرداران به عنوان مدیران شهری نقش به سزایی در اداره ی امور شهری دارند اما این مدیران همواره در سطح کلان و خرد با مشکلات عدیده ای در سطح شهرها و کلانشهرهای کشور روبرو هستند.

در بحث مدیریت شهری مشارکت و همکاری شهروندان می تواند نقطه عطفی در فرآیند مدیریت شهری باشد. شهروندان خلاق واژه ای است که در دهه های اخیر رواج بسیاری در کشورهای جهان داشته است. ریچارد فلوریدا اولین کسی است که از شهروندان خلاق سخن گفته است و در پایان نامه خود به ظهور این طبقه ی خلاق در شهر ها می پردازد.

شهروندان خلاق شهروندانی هستند نوآوروعلاقمند، فرهنگ دوست، سرمایه گذار٬ فعال و کارآفرین… که می توانند با تدبیر و خلاقیت خود باعث پویایی، سرزندگی و رونق اقتصادی شهرها شوند. شهروندان آگاه و خلاق می توانند با سرمایه گذاری در شهرها، کمک در اداره ی امور شهر، نوآوری های فرهنگی و تکنولوژیکی و بسط فرهنگ شهری رهبری و مدیریت را برای برنامه ریزان و مدیران شهری سهل و آسان کنند.

مدیران شهری باید از نقش و جایگاه شهروندان خلاق در سطوح برنامه ریزی آگاه باشند و آنان را در عرصه های مختلف امور شهری به کار گیرند تا بتوانند از دام مشکلات شهری رها شوند.

بی شک این پتانسیل-شهروندان خلاق – که از آنان به عنوان کلید حرکت مدیریت شهری برای حل مشکلات یاد می شود می توانند زمینه ساز پیشرفت، رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرها باشند و بار هزینه های شهری را از دوش مدیران شهری بردارند. اگر شهروندان خلاق با مدیران شهری همراه شوند و مدیران شهری نیز به این طبقه بها بدهند و سهمی از مدیریت شهری و مشارکت در امور شهرها را به این گروهها بسپارند بدون شک نتیجه مثبت و قابل قبولی خواهند گرفت و با دغدغه ی کمتری  می توانند با مسایل کلان مواجه شوند. نکته مهمی که باید متذکر شویم نقش متقابل مدیران شهری به عنوان سکان دار مدیریت شهرها و شهروندان خلاق به عنوان کلیدهای گمشده ی مدیریت شهری در حل مسایل و برون رفت از مشکلات شهری است؛ بنابراین مدیران شهری باید همت گماشته و در زمینه ی شناسایی و فرهنگ سازی شهروندان خلاق سرمایه گذاری کرده و از این شهروندان به طور خاص در امور شهری استفاده بهینه کرده تا بتوانند قفل های بسته مشکلات شهری را با کلید تدبیر و همیاری شهروندان خلاق باز کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.