شوش ﺷﻬﺮی بدون سینما

خورنا – به بهانه روز ملی سینما و در آرزوی شنیدن این خبر در شوش ” بمناسبت روز ملی سینما بلیط سینماهای سراسر کشور نیم بهاست”

تنها ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۷۲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻫﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺩﺭ شوش ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩﯼ مردم ﺷﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ شوش ﺑﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﯽﮔﯿﺮﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ مجتمع ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ .

در حال حاضر انجمن و یا کانون سینمایی ﺩﺭ شهرستان شوش وجود ندارد ولی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در ﺗﺎﻻﺭ ﻧﯿﺎﯾﺶ ‏ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ به عنوان سینمای موقت فیلم سینمایی پخش میشود

این سالن ﮐﻪ ﺩﺭ واقع تالاری ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ، ﮔﺎﻩﺑﻪ ﮔﺎﻩ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ و البته ﻧﻤﺎﯾﺶ فیلم در صورتی انجام میشود ﮐﻪ ﺗﺪﺍﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

تعطیلی و فقدان سینما در شهر توریستی شوش که سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است نارضایتی شهروندان بخصوص جوانان و علاقمندان به سینما را در پی داشته است تنها سینمای ساخته شده درشوش توسط بخش خصوصی با اخذ تسهیلاتی در این زمینه احداث شد اما به دلیل بی توجهی دولت وقت تعطیل و ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ است ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ داده و ﺑﺨشی از آن ﺑﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ، ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ ﻭ …تبدیل شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.