نشست کمیته امداد با سازمان منطقه ویژه اقتصادی

باقر گل فر-خورنا:مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی: در صورتی که نهادهای حمایتی به سمت خودکفا کردن افراد تحت پوشش از طریق ایجاد اشتغال برای ایشان حرکت کنند، صنایع با تمایل بیشتری با ایشان همکاری می‌کنند.

 هیاتی از کمیته ی امداد امام خمینی (ره)، ضمن حضور در این منطقه جلسه ای با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار کردند.

این هیات ترکیبی از معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور، مدیرکل کمیته امداد، معاون توسعه مشارکتها و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان خوزستان به همراه رئیس کمیته امداد شهرستان بندرماهشهر بودند.

هدف این هیات افزایش مشارکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شورای راهبردی شرکتهای منطقه در طرح های این کمیته و بهره برداری بیشتر از ظرفیتهای این منطقه بود.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور در این جلسه، ضمن تقدیر از کمک و همیاری های سازمان منطقه ویژه و شرکتهای پتروشیمی منطقه از طریق شورای راهبردی، خواستار ادامه ی حمایت ها شد.

علی محمد ذوالفقاری، فقر کشور را دارای زایش درونی عنوان کرد و افزود: غیر از تولید فقر از فقر، فقر نیز به نوبه خود در حال تولید خروجی های منفی دیگری است. امروز رابطه فقر با فساد، بزهکاری، امنیت و فروپاشی خانواده ها زیاد است.

ذوالفقاری، قیمت تمام شده ی فقر برای جامعه را بسیار بیشتر از نیاز مالی فقرا دانست و خاطر نشان کرد: حجم منابع موجود با میزان نیاز ما تفاوت دارد. توسعه در مناطق جغرافیایی تک بعدی اتفاق نمیافتد و توسعه ی پایدار همواره بایستی متوازن باشد.

وی سازمان منطقه ویژه را به نمایندگی از شرکتهای پتروشیمی این منطقه به مشارکت در طرح های جدید این کمیته دعوت کرد و تصریح کرد: ۴۵ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام در سن اشتغال هستند که میتوان از طریق ایجاد اشتغال به آنها کمک کرد.

در ادامه، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، کمک به نیازمندان را باعث بهره مندی معنوی و آرامش خاطر برای کمک کنندگان دانست و گفت: اولین تاثیر کمکهای عام المنفعه برای کمک کنندگان خواهد بود و آنها را به انسانهای وارسته تبدیل میکند.

سیدامید شهیدی نیا، افزود: ضعف توسعه پایدار در کشور احساس می شود و متولی آن تمامی ارگانها و نهادهای حاکمیتی کشورند که میبایست همگام با توسعه در یک بعد، بقیه ی ابعاد دیگر را نیز به صورت متوازن توسعه دهند.

وی خاطر نشان کرد: وزارت نفت و شرکتهای تابعه ی آن نمیتواند به طور کامل تمامی ابعاد توسعه ی پایدار و متوازن را اجرا کند و اساسا تخصص این شرکتها بر مسئولیتهای ذاتی خودشان متمرکز است اما صنعت به عنوان مسئولیت اجتماعی همیشه این نگاه را داشته و سعی کرده به محیط پیرامونی خود توجه کند.

در سالهای اخیر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در قالب یک شورای راهبردی، مسئولیت اجتماعی خود را را همسو، متمرکز و هدفمند کرده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تاکید کرد: قطعا نهادهای قانونگذاری کشور نیز با توجه به نقش کمیته ی امداد، نسبت به حمایت از این کمیته قوانینی وضع کرده اند تا شرکتها در بستر این قوانین بتوانند به این نهاد حمایتی کمک کنند؛ اگر چه در سالهای اخیر این مقررات سخت تر شده است و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شورای راهبردی، در تخصیص بودجه های خود توجه خاصی به سازمانهای حمایتی دارند.

وی به مسئولیت کمیته امداد توصیه کرد: اگر تلاش کنید عمده ظرفیتها را به سمت اشتغال مولد و خودکفا کردن خانوارهای تحت پوشش هدایت کنید، قطعا صنایع با رغبت کمکها را افزایش می‌دهند و قطعا اینگونه کمکها با حمایت بیشتر شرکتها و صنایع روبرو خواهد شد.

شهیدی نیا در ادامه گفت: اگر چه صنعت پتروشیمی در سطح بالادست اشتغال فراوانی تولید نمی‌کند و شاغلان آن عمدتا از متخصصین هستند؛ اما همین صنعت، در صورت تکمیل زنجیره ی ارزش و همچنین در حواشی خود شغلهای بسیار فراوانی را تولید خواهد کرد که کمیته ی امداد می‌تواند با هدایت منابع به این سمت، برای افراد تحت پوشش خود اشتغال مولد ایجاد نماید.

در پایان این نشست، لوح سپاسی به پاس خدمات و حمایتهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از طرف کمیته ی امداد امام خمینی (ره) به مدیرعامل این سازمان اهدا شد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.