بازیکن سابق نفت آبادان به تیم بسکتبال شهرداری اراک پیوست

مهدی چاروسائی|خورنا: آرن داوودی بازیکن سابق نفت آبادان به تیم بسکتبال شهرداری اراک پیوست.

دانلود
آرن داوودی متولد تیر۱۳۶۵ اصفهان میباشدودرپوزیشن ۱ بازی میکند، همچنین وی سابقه عضویت در تیمهای ذوب اصفهان،همیاری زنجان،دانشگاه آزاد و نفت آبادان را درکارنامه خوددارد، امسال هم درلیگ لیگ برتر بسکتبال به عنوان بازیکن در تیم شهرداری اراک عضویت دارد.

آرن داوودی توانست در دوره قبلی لیگ برتر بسکتبال بهمراه تیم بسکتبال نفت آبادان به مقام نایب قهرمانی لبگ برتر دست یابد.

هدایت تیم بسکتبال شهرداری اراک امسال برعهده محمدکسایی پور میباشد.

شایان ذکراست لیگ برتر بسکتبال ازششم آبانماه آغازمیگرد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.