اندر حکایت فولاد اکسین؛ شستا و صندوق بازنشستگی پاسخگو باشند

خورنا – در هفته های اخیر مطالب انتقادی بسیاری در رسانه ها در خصوص عملکرد فولاد اکسین منتشر شده است که به نظر می رسد بسیاری از انتقادات با رویکردی کارشناسی برای اصلاح امور این مجموعه منتشر شده است.

با این وجود به نظر می رسد رویه حاکم در سالهای اخیر در این شرکت ضمن آنکه با استخدام تعداد زیادی از افراد بدون برگزاری آزمون های مربوطه استخدامی، عملا بدنه این شرکت روز به روز فربه تر شده است.

از سوی دیگر انتقادات جدی در خصوص عملکرد این شرکت وجود دارد و لازم به نظر می رسد که مسئولان شستا و صندوق بازنشستگی که از جمله تاثیرگذارترین مجموعه ها در اداره این شرکت مهم استان هستند می بایست توجه جدی را برای اصلاح وضع موجود داشته باشند.

متاسفانه سکوت و انفعال مدیران این دو مجموعه باعث شده است تا این رویه همچنان ادامه داشته باشد و مسئولان شرکت با حضور در برخی نشست ها و مجامع، جای پای خود را محکمتر کنند لازم است مسئولان شستا، بانک ملی و صندوق بازنشستگی از لاک انفعال و مماشات بیرون بیایند و تصمیمی اساسی اتخاذ کنند.

مدتی قبل نیز برخی سایت ها خبری منتشر کردند که بر اساس آن مدیرعامل یکی از شرکت ها! در قبال پرداخت مبلغ۳۰میلیون تومان به یک موسسه از انها لوح تقدیر دریافت کرده است!

همچنین پس از انتقادات یکی از سایت های مهم و معتبر استان از …..، تماس هایی تهدیدآمیز گرفته شده است که نشان می دهد وجود برخی مناسبات غیرمتعارف، فضای تهدید و فشار را برای جلوگیری از رسانه ای شدن انتقادات باعث شده است.

لازم است دستگاههای نظارتی مسئول، رویدادهای این شرکتها و موسسات رابه صورت جدی مورد پیگیری قرار بدهند.

در این زمینه بزودی بیشتر خواهیم نوشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.