حکم پاکسازی تالاب شهرستان شادگان صادر شد.

باقرگل فر-خورنا: رئیس اداره محیط زیست شادگان گفت:این حکم تاکنون برای ۸ متخلف دیگر در حوزه استحفاظی شهرستان شادگان اجرا گردیده است.
محمد حسین فقیه ،رئیس اداره اداره محیط ریست شهرستان شادگان در این خصوص گفت:این حکم به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی آقایان ع.ش و ج.ش بدلیل جرم ارتکابی و به منظور تنویر و ترویج فرهنگ زیست محیطی و جلوه نمودن اهمیت زیست محیطی تالاب ها و البته با رضایت کامل این دو متخلف،خدمات رایگان به مدت ۲۰ ساعت و با نظارت اداره محیط زیست شادگان با پاکسازی در منطقه ای از تالاب صادر گردید.
وی افزود:بکارگیری این آیین نامه می تواند حداقل افراد را به اهمیت حفظ طبیعت و محیط زیست متنبه نماید و از غنمیت گرفتن جرایم مالی که بیشتر متخلفین توانایی پرداخت جرایم را داشته ولی باز به جرم شکار یا صید و تخریب می پردازند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.
شایان ذکر است:هشتمین حکم پاکسازی تالاب شادگان به مدت۲۰ ساعت توسط دادگاه شهرستان شادگان برای متخلف شکار و صید که بر خلاف قانون و مقررات محیط زیست اقدام به شکار و صید پرنده و ماهی در تالاب شادگان نموده اند ، صادر گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.