کاپ اخلاق مسابقات کونگ فوتوآ سنتی کشوربه پیشکسوت رامهرمزی

فرشیدفرجی/خورنا- کاپ اخلاق مسابقات کونگ فوتوآ سنتی کشوربه ورزشکارپیشکسوت رامهرمزی استادافشین تغلق گرفت.

به گزارش خورنا: ازسری مسابقات کونگ فوتوآ سنتی کشوری که دراستان اصفهان برگزارشداستادافشین ازپیشکسوتان این رشته رزمی توانست درسلاح سرد نانچاکو مقام اول افتخاری ودرقسمت فرم مقام سوم کشوری روبه دست بیاورد.

همچنین دراین مسابقات ازطرف داوران کاپ اخلاق این دوره ازمسابقات به این ورزشکاربااخلاق رامهرمزی تعلق گرفت.IMG-20160903-WA0037 IMG-20160903-WA0036 IMG-20160903-WA0038 IMG-20160903-WA0040 IMG-20160903-WA0046

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.