جمع آوری تابلوهای غیرمجاز در بندرماهشهر

خورنا – مدیر زیباسازی شهرداری بندر ماهشهر گفته است که به منظور حذف زواید بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر بندر ماهشهر ، طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در حال اجرا است.

دولتشاه همچنین می گوید چندی پیش به صاحبان مشاغل در خیابان های امام خمینی (ره) و آیت الله طالقانی در زمینه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی اخطار و فرصتی داده شد که در این بازه زمانی، نسبت به جمع آوری و ساماندهی تابلوها اقدام کنند و اکنون پس از اتمام مهلت مقرر این مدیریت به جمع آوری این تابلوها می پردازد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.