سایت الگویی طرح مقام معظم رهبری در دهستان منیوحی آبادان

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی آبادان از ایجاد سایت الگویی طرح مقام معظم رهبری در دهستان منیوحی منطقه عمرانی kq1 واقع در روستای نهر کوت خبر داد و گفت: سایت های الگویی تولیدی سایت هایی هستند که در باغات و واحدهای تولیدی کشاورزان پیشرو و مددکاران ترویجی به عنوان الگو انتخاب میشوند. سپس سعی بر آن است که اکثر طرحها، پایلوت های آزمایشی، توصیه های فنی و یافته های تحقیقاتی مرتبط و مورد نظر در این سایتها اجرا شود و سپس توسط کارشناسان ارزیابی، تعمیم و توسعه پیدا کند که با توجه به انجام طرح مقام معظم رهبری در منطقه، این سایت تحت پوشش مرکز خدمات منیوحی به عنوان الگو انتخاب شد.
ناجی شهیب زاده ادامه داد : در این سایت‌ اعضا در قالب کارگاه ها و کلاس های یک روزه ترویجی تحت آموزش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آبادان قرار می‌گیرند و آموزش ها از طریق مددکاران ترویجی به سایر بهره‌برداران انتقال داده میشود. این برنامه‌های آموزشی بر اساس اهداف اجرایی افزایش عملکرد، مدیریت نخلستان و نیاز بهره‌بردار انجام میشود. در این سایت‌ تاکنون دو کارگاه آموزشی، پنج بازدید ترویجی و مجموعاً ۹۰ نفر روز به صورت مدرسه در مزرعه آموزش دیده اند.
شهیب زاده افزود: در این سایت همچنین سعی بر این است که از کلیه روش‌های مبارزه غیر شیمیایی در زمینه مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز استفاده کرده و با توزیع ابزار مبارزه غیر شیمیایی مانند تله های نوری، رنگی و جنسی حشرات و ریز مغذی ها علاوه بر تولید محصول سالم و ارگانیک شاهد افزایش کمی و کیفی محصول در فصل زراعی کنونی بودیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.