چین بلند قامت ترین تیم وژاپن کوتاه ترین تیم درمسابقات بسکتبال آسیاچلنج

مهدی چاروسائی|خورنا:تیم ملی بسکتبال چین بلند قامت ” ترین تیم وژاپن کوتاه ترین تیم ، مسابقات بسکتبال ” آسیا چلنج ” ۲۰۱۶ هستند.

به گزارش پایگاه خبری خورنا:از روز جمعه ، نوزدهم شهریور ماه و با حضور ۱۲ تیم ، رقابتهای بسکتبال ” آسیا چلنج ” ، آغاز خواهد گردید.
درذیل، میانگین سن و میانگین قامت بازیکنان تیم های شرکت کننده را مشاهده بفرمایید:

چین…….. / ۲۲ سال / ۱۹۹ سانتی متر
چین تایپه/ ۲۵ سال / ۱۹۴ سانتی متر
هند……… / ۲۴ سال / ۱۹۳ سانتی متر
ایران…….. / ۲۵ سال / ۱۹۸ سانتی متر
عراق…….. / ۲۷ سال / ۱۹۵ سانتی متر
ژاپن………. / ۲۶ سال / ۱۹۰ سانتی متر
قزاقستان / ۲۷ سال / ۱۹۴ سانتی متر
کره جنوبی / ۲۷ سال /۱۹۱ سانتی متر
فیلیپین…. / ۲۴ سال / ۱۹۲ سانتی متر
قطر …….. / ۲۶ سال /۱۹۴ سانتی متر
تایلند……… / ۲۴ سال / ۱۹۱ سانتی متر

شایان ذکراست، که تیم بسکتبال اردن تا این لحظه اسامی بازیکنان تیم ملی خود را به کمیته برگزاری مسابقات
ارائه نداده است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.