۱۶ واحد کارگاهی در اهواز به بهره برداری رسید

خورنا – ۱۶ واحد کارگاهی درآخرین روز هفته دولت در شهرک صنعتی شماره یک اهواز به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان دوشنبه در آئین بهره برداری از این واحدها بیان کرد: اعتبار ساخت این ۱۶ کارگاه که توسط شرکت شهرک های صنعتی خوزستان احداث شدند از منابع داخلی و بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال بوده است.

اخلاق محمدیان با بیان اینکه کاربری این واحدها در بخش صنایع فلزی است گفت: مساحت هر واحد کارگاهی ۳۰۰ مترمربع است که ۱۰ واحد کارگاهی واگذار شده و ۶ واحد دیگر در حال واگذاری است.

وی عنوان کرد: در شهرک صنعتی شماره یک اهواز ۱۹۰ واحد صنعتی وجود دارد که برای یک هزار و ۸۵۸ نفر اشتغال ایجاد شده است. میزان سرمایه گذاری در این واحدها دو هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال بوده است.

در خوزستان ۷۱ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد. دو هزار و ۳۰۲ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان مستقر هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.