رسوایی بزرگ در خوزستان!/ لوح تقدیر سفارشی با ۳۰ میلیون تومان!

خورنا – گفته میشود اخیرا مدیرعامل یکی از شرکتها در قبال پرداخت مبلغی(حدود سی میلیون تومان) از هزینه های یک مراسم توسط یک موسسه غیردولتی در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان توسط شرکت خود، لوح تقدیر یک همایش را اخذ کرده است!

این اتفاق وظیفه دستگاههای نظارتی در قبال این شرکتها و همینطور برگزاری برخی همایشها و اهدای فرمایشی لوح تقدیر به برخی مدیران سنگین تر می کند.

بزودی در این باره بیشتر خواهیم نوشت و مدارکی را منتشر خواهیم نمود.
لازم به یاداوری است پیشتر مطالبی در خصوص اعمال فشار یکی از معاونان استاندار برای تقدیر از یکی از مدیران منتشر کرده بودیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.