مدیر جهاد کشاورزی آبادان: ترویج کشاورزی از اهم فعالیت‌های این مدیریت است

خورنا –
مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد:
ترویج کشاورزی از اهم فعالیت‌های این مدیریت است
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اعلام نقش موثر و غیر قابل انکار ترویج کشاورزی در افزایش سطح کمی و کیفی محصول گفت: تمامی فعالیت‌های ترویجی این مدیریت از طریق آموزش چهره به چهره و بازدید های ترویجی و برگزاری کلاس های آموزشی توسط کارشناسان شهرستان با بهره گیری از تجارب و یافته های مراکز تحقیقات کشاورزی صورت می‌گیرد و سایت الگویی خرما و کلاس های آموزشی یک روزه و فنی حرفه ای نیز در تاثیر این آموزش ها دخیل هستند.
ناجی شهیب زاده با اشاره به اینکه ترویج کشاورزی در شهرستان آبادان به عنوان سرفصل تمامی برنامه ها و پروژه ها قرار می‌گیرد گفت: تمامی کارشناسان این مدیریت در بازدید ها و ارتباطات مستقیم با کشاورزان در مزارع و باغات به عنوان مروج کشاورزی عمل مینمایند و در همه حال آموزش مسائل و نکته های نوین آموزشی در زمینه میانه کاری ها و اصول احداث نخلستان ، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و چگونگی تولید محصول سالم و روشهای صحیح بهره برداری از شبکه را به باغداران آموزش میدهند.
شهیب زاده با اعلام اینکه فعالیت‌های ترویجی از اهم وظایف کارشناسان این مدیریت مستقر در مراکز جهاد کشاورزی در اروندکنار، منیوحی و ابوشانک می‌باشد گفت: غیر از آموزش های چهره به چهره کارشناسان با مشاهده معظل و پیش آگاهی آفات و بیماری ها متناسب با منطقه و طبق درخواست کشاورزان در همان روستا و یا مراکز جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی میکنند که در بالا رفتن سطح آگاهی های باغدار بسیار موثر میباشد.
شهیب زاده به سایت الگویی خرما در روستای نهر کوت اشاره کرد و گفت : در سایت الگویی خرما توانستیم با تجمیع فناوریها و دانش روز در مورد مبارزه با آفات و بیماری ها و سایر روش های کاشت، داشت و برداشت شاهد بهره وری بیشتری باشیم، لذا با الگو قرار گرفتن چنین سایتهایی میتوان شاهد بهره وری بیشتری از نخلستانها در سطح شهرستان باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.