جمع اوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در بندرماهشهر/ تصاویر

خورنا – شهرداری بندرماهشهر در راستای مصوبات زیباسازی خود تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح شهر را جمع آوری کرد:

۴۲۵۶۳۰۹۴۷_۶۷۹۲۷ ۴۲۶۱۱۴۴۰۲_۳۲۷۴۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.