مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از آغاز عملیات احداث ترمینال کانتینری در این بندر خبر داد و گفت:

شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به عنوان سرمایه گذار در ایجاد محوطه و اماکن پایانه کانتینری در بندرخرمشهر انتخاب شد.

خورنا – عادل دریس اظهار کرد: درجلسه برگزاری مزایده واگذاری ترمینال کانتینری بندرخرمشهر، شرکت جنوب خط ایران به عنوان برنده این مزایده انتخاب شد.

وی تصریح کرد: این مزایده با حضور برخی از شرکت های تخلیه و بارگیری و عملیات کانتینری طبق قانون و آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی در بندرخرمشهر برگزار شد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در ادامه افزود: میزان برآورد اولیه سرمایه گذاری احداث این ترمینال کانتینری ۸۶۰ میلیارد ریال و مدت اجرای این پروژه ۲۵ ماه در نظر گرفته شده است.

دریس، مدت بهره برداری از ترمینال کانتینری بندر خرمشهر را ۱۵سال اعلام کرد.

به گفته وی، این ترمینال در زمینی به مساحت ۱۵هکتار و در اراضی پشتیبانی بندرخرمشهر احداث خواهد شد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تأکید کرد: افزایش و ارتقای ایمنی در عملیات بندری، رسیدن به استانداردهای جهانی در نگهداری،کنترل چیدمان و بازرسی کانتینرها با توجه به کنوانسیونهای بین المللی و ارائه خدمات شایسته تر به تجار و ذی نفعان در محوطه های کانتینری از جمله ضرورت های احداث این ترمینال کانتینری است.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.