اردوى پارالمپیک با حضور ٣ پرتابگر خوزستانى

زهرا شهریارى|خورنا -ورزشکاران اردوى تیم ملى و دو و میدانى جانبازان و معلولان با همراهى سه ورزشکار خوزستانى جهت اعزام به پارالمپیک آماده خواهند شد.
اردوى تیم ملى دو و میدانى در رشته هاى پرتاب نیزه و دیسک از تاریخ ١٩ مردادماه در خرم آباد و تهران آغاز شد که هاشمیه متقیان و جواد حردانى در رشته ى پرتاب نیزه در اردوى خرم اباد و علیرضا قلعه ناصرى در رشته پرتاب دیسک در اردوى تهران حضور دارند.
این سه ورزشکار که حضورشان در ریو قطعى شده است تا ٣١ مرداد ماه جارى در این اردو حضور خواهند داشت و ١٠ شهریور ماه به رقابت هاى پارالمپیک ریو اعزام خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.