تسهیلات ویژه برای توسعه مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی در آبادان

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد: تسهیلات ویژه برای توسعه مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی ارائه میشود
ناجی شهیب زاده از اعطای تسهیلات ویژه با روان سازی روند دریافت این تسهیلات با همکاری بانک کشاورزی خبر داد و گفت: اختصاص ۲۱۴۸ دستگاه در این زمینه به جهاد کشاورزی آبادان فرصت خوبی است که تمامی بهره برداران در زمینه آبزی پروری و کشاورزی میتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با بیان اینکه که روان شدن پرداخت تسهیلات در این زمینه٬ موجب افزایش رونق در عرصه تولید و عرضه می شود گفت: نرخ سود ۱۵ درصدی تسهیلات بانکی در این زمینه و آورده ۲۰ درصدی از جمله شرایط دریافت این تسهیلات میباشد.
شهیب زاده کاهش سختی کار و اقتصادی کردن کشاورزی را دو عامل اصلی برای مکانیزاسیون کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی نگاه ویژه ای به این بخش دارد. وی گفت: از ابتدای امسال ۱۱۸ میلیون ریال از محل خط اعتباری سال ۹۵ جذب شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.