سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر:

انجام آزمایشات پیش از ازدواج با تعرفه دولتی در شوشتر انجام می شود

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: انجام آزمایشات پیش از ازدواج با تعرفه های دولتی برای اولین بار در شهرستان شوشتر انجام می شود.

خورنا- دکتر فرهاد ابول نژادیان در گفت و گو با خبرنگار خورنا در شوشتر اظهار داشت: در راستای طرح تحول سلامت انجام آزمایشات پیش از ازدواج با تعرفه‌های دولتی برای اولین بار در شهرستان شوشتر انجام می‌شود.

وی افزود: با کمک همکاران توانستیم آزمایشگاه مرکز جامع سلامت شماره ۴ شهرستان  شوشتر را با مجهز کردن دستگاه‌های جدید و باکیفیت بسیار بالا جهت انجام این گونه از آزمایشات راه اندازی کنیم.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر بیان کرد: پیش از این انجام چنین آزمایشاتی تنها در آزمایشگاه‌های خصوصی و با هزینه بالا انجاممی‌شد که این گام در رستای خدمت رسانی به مردم شوشتر انجام شده است.

 ابول نژادیان تصریح کرد: هزینه افتتاح و راه اندازی این بخش بالغ بر ۷ میلیارد ریال است که در حال حاضر تمام آزمایشات مربوط بهمزدوجین همراه با مشاوره‌های پیش از ازدواج در این مرکز با تعرفه دولتی که یک سوم هزینه بخش خصوصی است انجام می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.