سخنان قابل تامل و دفاع قاطعانه ی استاندارخوزستان در مورد انتقال اب کارون/ پیامی برای همه؛از صدر تا ذیل

خورنا – طبق دستور رییس جمهور محترم ؛انتقال اب فقط برای شرب و انهم پس از در نظر گرفتن مصالح زیست محیطی انجام خواهد شد ؛ یعنی حتی اگر از نظر زیست محیطی هم مشکلی باشد ؛این انتقال نباید صورت گیرد.

اطلاعات ذی قیمتی در مورد انتقال اب به دست من رسیده که حتما بررسی های لازم را انجام خواهیم داد و پیش داوری هم نمی کنم !اما ممکن است برخی متولیان امر؛هم اکنون و در ظاهر‼طبق دستور رییس جمهور محترم عمل کرده باشند؛ اما روند اجرایی را به نحوی پیش برده باشند و بخواهند چنان عمل کنند که در وقت مقرر‼مثلا در دولتی دیگر ‼بتوانند ان را برگردانند.

لذا از مسوولین محترم اب و برق خوزستان و چهارمحال و بختیاری میخواهم که حتما بر عملیات اجرایی نظارت کنند که طبق دستور رییس جمهور محترم و شورای عالی اب ؛ این انتقال به گونه ای انجام شود که فقط و فقط در حد اب شرب باشد و هیچ گونه امکانی برای غیر از ان وجود نداشته باشد و کسی نتواند روند اجرایی ان را تغییر دهد.

این سخنرانی در نشست مشترک استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و فایل صوتی ان موجود می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.