قدم حافظ برای خانه فرهنگ بهبهان خیر بود

خورنا . خانه های فرهنگ ب عنوان ویترین و پیشانی فعالیت ها و تولیدات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب میگردند، بی شک هر زمان انجمن های مختلف فرهنگی و هنری فعال و پویا بوده اند ،خانه های فرهنگ ب همان میزان روز های پرکاری را پشت سرگذاشته اند
پرواضح است پویایی و جنب و جوش خانه های فرهنگ به عنوان نقطه اتصال ،بیانگر عملکرد قابل قبول ادارات و انجمن های فرهنگی و هنری می باشد،
تامین نیاز ها و اغنای علایق و سلایق مختلف در حوزه ی فرهنگ و ادبیات اتفاق خوب و میمونی یست که ب یمن همکاری و مساعدت اهالی فرهنگ و ادب با اداره فرهنگ و ارساد اسلامی بهبهان در قالب رویداد های فرهنگی و هنری در تنها خانه فرهنگ این شهرستان نمود پیدا کرده است
شایان ذکر است فعالیت های متنوع ادبی در طول هفته موجب شده است که قشر علاقه مند و دوست دار ادبیات با حضور در خانه فرهنگ بر پویایی و نشاط مجموعه بیافزایند
لازم ب ذکر است خانه فرهنگ بهبهان که در سال های گذشته به اموزش چند رشته ی هنری بسنده می کرد امروز با سلسله نشست های مختلف ادبی ،محفلی برای عاشقان و دوستداران ادبیات ایران زمین شده است
نشست های ادبی و فعالیت های فرهنگی و هنری که با نشست های حافظ شناسی آغاز شد ه بود در طول هفته پذیرای علاقه مندان خواهد بود
لازم ب ذکر است پس از برگزاری موفق نشست های حافظ شناسی ،جلسات مختلف ادبی از جمله شاهنامه خوانی، گلستان خوانی و … در خانه فرهنگ بهبهان افتتاح و در حال برگزاری می باشد.گویی قدم حضرت حافظ برای خانه فرهنگ بهبهان خیر بود.
بر اساس این گزارش فعالیت های تنها خانه فرهنگ بهبهان ب شرح ذیل است
شنبه ها ساعت ۱۹ شاهنامه خوانی
یک شنبه ها ساعت ۱۸ فن بیان و سخنوری
دوشنبه ها ساعت۱۹ حافظ شناسی
سه شنبه ها ساعت،۱۸ شعر معاصر
چهارشنبه ها ساعت۱۹ برگی از گلستان سعدی
پنج شنبه ها ساعت۱۸ پخش و نقد فیلم های سینمایی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.