طرح مطالعاتی چهار بانده کردن محور رامهرمز به رامشیر

فرشیدفرجی/خورنا:رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز از انجام طرح مطالعاتی چهار بانده کردن محور رامهرمز به رامشیر خبر داد.

به گزارش خورنا عبدالرحمن طریفی  در گفت‌وگو بارامپرس در رامهرمز اظهار کرد: با توجه به‌ضرورت احیاء روشنایی پل علاء این شهر، پس از اخذ مجوز تغییر پایه‌ها و نوع چراغ‌ها، روشنایی این پل با اعتباری به مبلغ یکصد و ۲۰ میلیون تومان انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به طرح تعریض و چهار بانده کردن محور رامهرمز به بهبهان ۳ کیلومتر دیگر از این طرح حدفاصل رستم‌آباد به پل شور زیر ترافیک رفت.

رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز تصریح کرد: ادامه طرح تعریض این محور و عملیات روکش آسفالت بعد از پل شور به طول دو کیلومتر نیز در حال انجام است که به‌زودی زیر ترافیک خواهد رفت.

وی افزود: لکه‌گیری محور کمربندی غربی از سه‌راهی کیمه تا میدان توحید نیز با اعتباری به مبلغ ۱۳۸ میلیون تومان انجام شد.

طریفی همچنین گفت: پیگیر خط‌کشی محور کمربندی غربی و حدفاصل بلوار روستای بایمان سادات تا چهارراه جوبجی نیز هستیم که به‌زودی انجام خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز در پایان گفت: طرح مطالعاتی چهار باندِ کردن محور رامهرمز به سه‌راهی رامشیر انجام‌ شده است که در صورت تأمین اعتبار عملیات آن در سال جاری انجام خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.