مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز:

اولین جشنواره استانی شهر و محیط زیست برگزار می شود

خورنا – مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز خبر داد : اولین جشنواره استانی شهر و محیط زیست برگزار می شود.

نخستین جشنواره شهر و محیط زیست با عنوان « شهر سبز من» در اهواز برگزار می شود.

مهدی مکارمی مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز با اعلام این مطلب گفت: با هدف حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست، جلب مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی و محیط زیست، تجلیل از شهروندان نمونه و فعالان در عرصه حفظ و نگهداری فضای سبز، پاکیزگی و بهداشت عمومی، ترویج حقوق و تکالیف شهروندی در ارتباط با شهر و محیط زیست، اولین جشنواره استانی برترین های شهر و محیط زیست برگزار می شود.

وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ شهروندی در ارتباط با حفظ محیط زیست گفت: در سال های اخیر شاهد فعالیت خوب و موثری در حفظ محیط زیست بوده ایم و فعالیت سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و حتی سازمان های دولتی و بخش خصوصی در این زمینه گسترش پیدا کرده است.

مکارمی افزود: این سازمان برای تجلیل از دوستداران و فعالان محیط زیست و همچنین تشویق همه شهروندان به انجام فعالیت های محیط زیستی در شهرها، این جشنواره را برگزار می کند.

وی گفت: جشنواره در ۵ بخش سازمان های مردم نهاد، سازمان ها و شرکت های دولتی و بخش خصوصی، روزنامه نگاران و نویسندگان، دانشجویان و پژوهشگران و شهروندان مستقل دوستدار محیط زیست برگزار خواهد شد و در هر بخش، سه فرد یا گروه بعنوان برگزیدگان توسط هیات داوران انتخاب و معرفی خواهند شد.

به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز، فراخوان شرکت در نخستین جشنواره شهر و محیط زیست در اهواز منتشر شده است ، فرصت ارسال آثار و مستندات فعالیت ها و اقدامات داوطلبان شرکت در جشنواره تا ۳۱ مردادماه است و داوطلبان در جهت شرکت در جشنواره می توانند به آدرس اینترنتی amcso.ahvaz.ir مراجعه نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.