بلوار جدید شهید مطهری باغملک اسفالت شد

خورنا – عملیات آسفالت بلوار جدید شهید مطهری باغملک اجرا شد.

پرویز نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خورنا در باغ ملک اظهار داشت: عملیات آسفالت بلوار شهید مطهری حد فاصل بیمارستان شهید طباطبایی، فلکه بختیاری و مسیر خروجی به سمت ایذه شروع شد.

عضو شورای شهر باغ ملک عنوان کرد: با اجزای این پروژه بارترافیکی شهر کاهش یافته و شاهد رشد کمی و کیفی بیشتر شهر خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.