معاون فرماندار:تأکید بر اجرای مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان شادگان

باقر گل فر-خورنا: نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بر ضرورت اجرای مصوبات جلسات کمسیون تأکید کرد و گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون تشکیل شده و مصوبات کمیسیون شهرستان لازم الاجراست .
معاون فرماندار شادگان با اشاره به نرخ بالای بیکاری در شهرستان و ضرورت ایجاد و افزایش فرصتهای شغلی و کاهش مشکلات بیکاری و عواقب ناخوش آیند آن اظهار داشت : اجرای مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قطعاً در افزایش فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار خواهد بود .
آلبوغبیش ضمن گرامی داشت سالروز فرمان مقام معظم در راستای تشکیل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بر ضرورت جلوگیری از عرضه سوخت در خارج از شبکه ، ساماندهی قایقهای صیادی و صدور مجوز جهت صیادان فاقد مجوز ، فعال نمودن شرکت تعاونی صیادان ، ارائه برنامه عملیاتی ۶ ماهه و اجرای برنامه های فرهنگی تأکید کرد و افزود اعطای تسهیلات با سود پایین در سطح استان در حال اجراست و دستگاههای اجرایی شهرستان باید در این راستا فعال شوند و تسهیلات مورد نیاز شهرستان را جذب کنند .
وی تصریح کرد اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و ارتقاء بستر فرهنگی و اقتصادی جامعه ، نقش بسزایی در پیشگیری از تخلف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و فرهنگسازی ادارات مربوطه در راستای مبارزه با قاچاق و فرهنگ عدم استفاده از این کالاها یکی از راهکارهای اساسی و مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که باید مد نظر قرار گیرد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.