بیان مشکلات شهر خرمشهر توسط رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در ضیافت افطار رئیس جمهوری

خورنا -رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این دیدار به رئیس جمهور گفت: ((خرمشهر امروز نیازمند توجه و و پیگیری خاص است.))

سید احمد حسینی فر درضیافت افطار ریاست محترم جمهور با بیان موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی شهر به اصطلاح ساختار منطقه آزاد تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به پتانسیل های بی نظیر این شهر بیان کرد:منطقه اروند فرصت بی نظیر جهت رونق اقتصاد کشور و منطقه میباشد، اما متاسفانه خرمشهر  نیازمند زیر ساخت های لازم جهت رشد اقتصادی و رفع بیکاری به عنوان یکی از مهمترین مشکلات جوانان این شهر و نیز مشکلات بازرگانان و صادرات به کشور همجوار عراق و مشکلات بر سر راه استفاده از فرصت بی نظیر حضور در بازارهای منطقه است.

دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خطاب به رئیس پارلمان اتاق خرمشهر سید احمد حسینی فر بیان کرد: خرمشهر مشکلات فراوانی دارد اما دولت درصدد رفع مشکلات موجود میباشد .

گفتنی است رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این دیدار با دکتر نهاوندیان و سایر دولتمردان  نیز در خصوص مسائل موجود در خرمشهر بحث و گفتگو کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.