بیانیه اعلام موجودیت انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

خورنا – دانشگاه از دیرباز مأمن دانشجویان و روشنفکرانی بوده است که با اتکا به دو بال ایمان و اندیشه بر آسمان حق طلبی ،عدالتخواهی و آزادی پرگرفته و به اوج رسیده و بر تارک علم و اندیشه خوش درخشیده اند و هیچ گاه از حرکت بازننشسته اند . هرچند در این مسیر مشقت های فراوانی وارد آید ، اما این جنبش ترقی خواه هیچگاه به واسطه ی سختی رخ از امید نتافته است ، چرا که می داند مغز نغز مقام اندر استخوان گیرد .
حال که پس از گذشت مدتی بسیار بیش از انتظار آنهم در فضایی که برخی سنگ اندازان ، دلواپسان و اندوهناک تر از آن محافظه کارانی که خود نان از سفره ی امید می گیرند کوشیدند تا با کمرنگ کردن انگیزه و امید در دل جوانان اصلاح گر دلسوز انقلاب و میهن هربار ماتعی تراشیده و آنها را منصرف سازند، دانشجویان حق گرا همواره با رجای واثق به وعده ی الهی که “ید الله فوق ایدیهم” از حق مسلم خود و پیگیری این خواست قانونی عقب ننشستند و اینک پس از گذراندن دوره ای سخت می توان گفت تلاش ها نتیجه داد . و حال این لوح امید آفرین بدل گشت به مأمنی در جایگاه مقدس دانشگاه که آن را “انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان “نام نهادیم .
آزاد اندیشی و اصلاح طلبی دو هویت جدایی ناپذیر دانشجویان و فعالین این تشکل می باشد که می کوشند با بهره گیری از اصول اصیل انقلاب اسلامی با فعالیت هایی در چارچوب قوانین نظام و درخور شأن دانشجویی مسلمان با تکیه بر مشی اعتدال ، بدون وابستگی به هیچ یک از احزاب و تشکل های سیاسی خارج از حریم دانشگاه ، تمام تلاش خود را مبنی بر رشد و روشنفکری با مبانی دینی دانشجویان و آگاهی بخشی و ارتقای جایگاه این قشر تاثیرگذار برای ایفای نقش در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به کار بندد .
باید دانست که جنبش دانشجویی پس از پیرایش خویشتن ، اصلاح و اصلاح گری را در متن جامعه ی مدنی همیشه جزو وظایف لاینفک خود دانسته و برای پیشرفت و آبادانی کشور در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچگاه از حرکت نخواهد نشست .
اینک برای گسیل به سوی این هدف آرمانی از تمام دانشجویان و مردان و زنان آزاد اندیش دعوت می کنیم تا با فعالیت ها و انتقال تجربه ی خود گامی در جهت نیل به بهروزی و جامعه ی مدنی مطلوب بردارند .

در عاشقی گریز نباشد به سوزو ساز
استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم

“انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی خاتم النبیاء(ص) بهبهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.