وضع اسفناک خرمشهردرنبود مدیریت خدمات شهری به روایت تصویر

خورنا – متاسفانه مدتهاست که بعلت ضعف شدید مدیریت شهری در شهرستان خرمشهر وضع بازار ومرکز شهر به این شکل درآمده است وعلیرغم پیگیری های مردمی ، متاسفانه آنچه که به گوش مسئولان نمی رسد فریاد است.

۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۹ ۴ ۵ ۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.