معاون وزیر کشور: اینکه ما فکر بکنیم آقای مقتدایی با نظر آقای رییس جمهور کنار رفتند، کاملا بی اساس است/ مقتدایی گفت من آنهایی را که ابلاغ زدم زیر بار نمیروم

خورنا- حسینعلی امیری، معاون وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استاندار، گفت:

برخی قضاوتهای آقای مقتدایی ناشی از ذهنیت اشتباه ایشان خصوصا در مورد رییس جمهور است.

اینکه ما فکر بکنیم آقای مقتدایی با نظر آقای رییس جمهور کنار رفتند، کاملا بی اساس است.

آقای مقتدایی در سطح استان مدیری فعال بودند اما در عرصه ملی در تعامل با وزرا مشکلاتی داشتند که این مشکلات به رییس جمهور هم منتقل شد، اما هیچگاه رییس جمهور صحبتی در مورد عزل ایشان نگفتند.

یکی از دلایل جابجایی مقتدایی جابجایی یک روزه ۲۴ فرماندار و مسئول در خوزستان بود که این موجب تنش در استان میشد.

من سعی کردم مسئله را حل کنم اما ایشان جواب تلفن معاون سیاسی را نمیداد.

با ایشان جلسه گذاشتیم، مقتدایی گفت من آنهایی را که ابلاغ نزدم جابجا نمیکنم اما آنهایی را که ابلاغ زدم زیر بار نمیروم و به جای قبلی باز نمیگردانم.مقتدایی حرف وزیر را قبول نکرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.