دسومی: موفقیت استاندار در گرو داشتن برنامه و عمل به آن است

خورنا – عبدالرضا دسومی گفت: از ابتدای تغییر آقای مقتدایی و مطرح شدن موضوع انتصاب استاندار جدید در فضای مجازی ، تلاش می نمودم با نوشته هایی کوتاه در گروه های مجازی بویژه اصلاح طلبان خوزستان به دلیل صبغه سیاسی اعضای گروه _ بر برنامه محوری به جای فرد محوری در تعیین استاندار تاکید و پافشاری نماییم ، چرا که وجه ممیزه افراد سیاسی (اعضای تشکل های سیاسی ) نسبت به سایرین_ برنامه محور بودن است _اگرچه بعضا” به دلیل نوپایی تشکلی ، تمایل و گرایش به سمت فرد محوری تقدم پیدا می کند  ، اما به عنوان یک اقدام ماندگار و ریشه ای در فعالیت های تشکل های سیاسی ، باید بر اجتناب از کوبیدن بر طبل فرد محوری که  در تباین با فعالیت های متشکل سیاسی می باشد ، تاکید و اذعان نمائیم .

دسومی بیا داشت: موج فرد محوری و غفلت از برنامه محوری (فارغ از اینکه فرد چه کسی باشد ) در دوره تقریبا” ۴۰ روزه ، خلاء استاندار در استان بر بخش قابل توجهی از فعالیت سیاسی حاکم بود ، از این رو نیاز و ضرورت تاکید بر آموزش مبانی رفتار تشکیلاتی را بیش از پیش در سطح تشکل های سیاسی استان مبرهن و آشکار نمود …..، اکنون نیز که آقای دکتر شریعتی از سوی دولت به عنوان استاندار خوزستان تعیین شدند و ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان ، تاکید می نماید که استان ما در سه دهه اخیر تقریبا در تمامی شاخص های توسعه ، سیر نزولی را طی می نماید .

وی اظهار داشت: به عبارتی نوع مدیریت حاکم در سه دهه اخیر ، استان را در تمامی شاخص ها در وضعیت اضطراری وبحران قرار داده است.

ایشان وارث خرابی مزمن و شکننده ای هستند که جز با تدبیر و رفتار و عملکرد مبتنی بر برنامه قادر به فائق آمدن بر وضعیت اسف بار موجود نخواهد بود .

این فعال سیاسی اظهار کرد: راه برون رفت از وضعیت موجود فقط با داشتن برنامه ی مبتنی بر وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب و گام های عملیاتی امکان پذیر خواهد بود .

دسومی خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی استان حاصل ناکارآمدی مدیریت های پیشین و نقش آفرینی باندهای سیاه می باشد. استاندار جدید می تواند با رفتار برنامه ای و استفاده از ظرفیت های انسانی استان و پرهیز از افتادن در دام مخرب باندهای قدرت و ثروت که همواره نتیجه ای جز تشدید شکاف های اجتماعی و هدف قرار دادن همبستگی و وحدت استان ندارند ، اقدام و غلبه بر نابسامانی موجود را در کارنامه خود ثبت و با افتخار به عنوان سر آمد استانداران پیش از خود ظاهر و مطرح شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.