نخستین نشست کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورها در بندر امام (ره)

باقر گل فر – خورنا:پروژه پایش و شبیه سازی سواحل استان خوزستان در نخستین نشست کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورها در سال جاری با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط تشریح و بررسی گردید.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار داشت: طی نخستین نشست کمیته تخصصی ساماندهی اسکله ها و شناورهای استان خوزستان، پروژه مذکور برای اعضای این کمیته تشریح و اهداف و انتظارت حاصل از اجرای این پروژه مطالعاتی ملی بیان گردید.

مهندس رضا زاده با اشاره به اینکه پروژه پایش و شبیه سازی سواحل استان خوزستان بزرگترین پروژه سواحل در آب های  این استان و منتهی الیه شمال غربی خلیج فارس محسوب می شود،اظهار داشت: اهداف کلی انجام این مطالعات، تهیه و تأمین اطلاعات پایه  مورد نیاز مهندسی سواحل و سازه های دریایی جهت دستیابی به یک مرجع  قابل اطمینان برای مطالعات و طراحی  سازه های ساحلی و فراساحلی می باشد و البته اهداف دیگری از جمله شناسایی و ارائه  راه حل های کاربردی جهت رفع مشکلات موجود در مناطق مورد مطالعه از دیدگاه مهندسی سواحل و بررسی دقیق تغییرات خط ساحل جهت برنامه ریزی های آتی کشور را نیز دنبال می نماید.

دبیر کمیته تخصصی ساماندهی اسکله ها و شناورهای استان خوزستان در ادامه افزود:  جمع آوری و بررسی اطلاعات موجود، انجام عملیات هیدرو گرافی رودخانه ها، خورها و سواحل استان خوزستان، اندازه گیری پیوسته پارامترهای دریایی(موج،جریان،هواشناسی،رسوب،جزرومد،پارامترهای فیزیکی، موقعیت خط ساحلی و…)، شبیه سازی ریاضی پدیده های دریایی در مناطق مورد مطالعه از جمله محورهای این پروژه به شمار می آیند.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، تحلیل پدیده های دریایی با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری ها و مدلسازی در منطقه مورد مطالعه، بررسی مشکلات موجود در مناطق خاص و ارائه روش های کاربردی در خصوص چگونگی رفع یا کاهش مشکلات از دیدگاه مهندسی سواحل و محیط زیست را یکی از نتایج این پروژه برشمرده و اظهار داشت: ارائه مشخصات طراحی امواج، ارائه طرح پایش دراز مدت منطقه مورد مطالعه از نظر مهندسی سواحل، طبقه بندی نواحی ساحلی، تدقیق و به روزرسانی مدلسازی امواج دریاهای ایران، اطلاع رسانی و انتقال تکنولوژی  و آموزش، تهیه بانک اطلاعات جمع آوری شده و نتایج مدل سازی از دیگر مزیت های اجرای این پروژه  محسوب می شوند.

یادآور می شود در این نشست که به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) و به ریاست مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برگزار شد، مدیران بنادر خوزستان، نمایندگان دستگاه های اجرایی  و ارگان های  نظامی و انتظامی استان نیز حضور داشتند.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.