هدفگذاری نمایندگان خوزستان در مجلس برای کدام کمیسیون‌ها است؟

خورنا – منتخب مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی و رقابت در بین نمایندگان استان برای حضور در هیات رییسه مجلس و کمیسیون های تخصصی وجود دارد.

به گزارش خورنا از ایسنا، عامر کعبی، با بیان این که در انتخاب کمیسیون های تخصصی مجلس اوضاع به نفع خوزستان است، اظهار کرد: هدف گذاری نمایندگان استان برای رسیدن به کمیسیون های انرژی، صنایع، اقتصاد، عمران و کشاورزی است.

وی افزود: در این خصوص در بین نمایندگان هماهنگی وجود دارد البته در عین هماهنگی رقابت سنگین نیز وجود دارد.

منتخب مردم آبادان در مجلس شورای تصریح کرد: رایزنی ها و اقداماتی در خصوص افزایش سهم خوزستان در کمیسیون ها در حال انجام است و اکنون اوضاع به سود استان است.

کعبی در خصوص انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طبق صحبت های انجام شده ۲ نماینده از استان برای هیات رییسه مجلس کاندیدا خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.