گلایه فرزند یکی از شهدای خوزستانی حادثه منا: به ما گفتند بودجه پرداخت دیه تمام شده است!

خورنا -یکی از فرزندان شهدای خوزستانی حادثه منا، در پیامی برای خورنا نوشت: من یکی از فرزندان شهدای منا می باشم که چندی پیش از طرف حج وزیارت به ما اطلاع دادند که برای دریافت مبلغی به استانداری مراجعه نمایم. وقتی به انجا مراجعه نمودیم مسئول امور اجتماعی استانداری فرمودند به دلیل اینکه تعداد شهدای استان را نمی دانستند، این مبلغ فقط به چهار خانواده پرداخت شده و بودجه ای برای پرداخت به سه خانواده دیگر که اتفاقا سه حاجی اصلی هستند که از استان اعزام شده بودند وجود ندارد که باعث تعجب این جانب گردید. آیا ممکن است مسئول امور اجتماعی استان تعداد شهدای منای استان را نداند؟ یا بی توجهی انها را اثبات میکند؟ حجاجی که هنوز حتی بیمه ناقص خود بعد از گذشت نه ماه از این حادثه را دریافت نکرده اند که فقط و فقط ۵۵میلیون تومان می باشد. حتی به اندازه یک فوت شده تصادفی نیست. حال استانداری که باید به حکم این که بالاترین  مرجع استان می باشد از حقوق  شهدا دفاع نماید خود حقوق انها را پایمال میکند و بعد از ماهها پیگیری خانوادها هنوز نتیجه حاصل نشده است. اینجانب از شما تقاظا دارم که این موضوع را منتشر کنید که شاید به همت شما مشکل این خانواده ها حل شود و مرهمی باشد بر دردهها و مشکلات عدید خانواده های این شهدا. با تشکر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.