سمینار اصول و تکنیک های نوین فروش تلفنی در اتاق بازرگانی خرمشهر

خورنا –  سمینار  تکنیک ها ی نوین فروش تلفنی ،به منظور آشنایی هر چه بیشتر بازرگانان، تجار، دانشجویان و علاقمندان به حوزه کسب و کار در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد. در این سمینار وحید خدری کیا با معرفی موضوع سمینار به اهمیت و جایگاه ارتباطات تلفنی و نحوه بیان به ویژه در تجارت تلفنی پرداخت.

کیا در گفتگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر: جایگاه خرمشهر را با توجه به موقعیت های جغرافیایی خاص چون دسترسی به آبی های، هوایی، جاده ای، ریلی و نزدیکی به کشور عراق موقعیت بی نظیر جهت سرمایه گذاری دانست .

گفتنی است سمینارهای آموزشی هر ماه دو مرتبه با اعطای گواهینامه بین المللی اتاق ایران به صورت رایگان در اتاق خرمشهر برگزار می شود.در پایان مراسم لوح تقدیر از مدیران برتر توسط استاد این دوره به رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان مدیر نمونه اهدا گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.